A Pireneusoktól Gibraltárig

Legjobb ár: 0 Ft/fő-től Utazás időpontja: -

Tartson velünk a A Pireneusoktól Gibraltárig utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Várja Önt a gyönyörű Spanyolország,mely történelmi és természeti értékeivel egyaránt felejthetetlen élményt nyújt majd.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Vidéki csatlakozási lehetőségekről érdeklődjön!

Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről a Déli pálya­ud­var­tól reggel 5.30-kor. Székesfehérvárról az autóbusz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mest­re – Verona (a **-gal jelölt idő­pont­nál a Veszprém – Körmend – Rábafüzes – Klagenfurt – Udi­ne – Mestre – Verona) út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­országban (1 éj).

2. nap: Spanyol tengerpart

Átkelés az Appennineken, majd utazás az Olasz Rivi­érán és Dél-Fran­ciaor­szágon keresztül a Genova – Nizza – Montpellier – Perpignan út­vo­na­lon. Érkezés Spa­nyol­or­szágba a késő dél­utáni órákban, szállás Barce­lona kör­nyé­kén egy ten­gerparti üdülő­helyen (1 éj).

3. nap: Valencia

Utazás a Földközi-tenger partjai mentén Valenciába, Spanyol­ország harmadik leg­na­gyobb váro­sába. A kellemes éghaj­latú város­nak a közép­kori arab hódí­tók az „öröm városa” nevet adták. Is­mer­ke­dés a főbb látni­va­lókkal (gazdag beren­de­zésű kated­rális, a selyem­börze késő gótikus épü­lete stb.). To­vább­uta­zás dél felé, szállás a Föld­közi-tenger part­ján, Alicante kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Granada

Utazás Murcia érintésével Spanyol­or­szág legdé­libb régi­ójába, Andalúziába. Granadában is­mer­ke­dés a várossal, le­he­tő­ség a Királyi Kápolna meg­te­kin­té­sé­re. Ezt követően a mórok utolsó szul­táni rezi­den­ci­ája, a világ­hírű Alhambra palota és a Generalife kert­ek meg­te­kin­té­se. (2008 janu­ár­jától az Alhambra belé­pő­fog­la­lá­sával kap­cso­latban új szabá­lyozás lépett érvény­be. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónap­pal a láto­gatás napját mege­lő­zően foglal­ha­tóak. Ezért part­ner­iro­dánk is a fenti fel­té­te­lek­kel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 6 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás bevezetése óta – a több mint 50 spa­nyol­or­szági kör­uta­zásunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Al­hamb­rát meg­lá­to­gatni.) Szállás Granadában (1 éj).

5. nap: Ronda

Utazás az egye­dül­álló fekvésű Ronda váro­sába, mely nevé­vel ellen­tétben Andalúzi­ának egyik legszebb városa. Az ódon han­gulatú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Séta a város­ban, sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Spanyol­ország szub­tró­pusi tenger­part­jára, a Costa del Solra, a „Na­pos­part”-ra. Szállás Torremolinosban (2 éj).

6. nap: Costa del Sol, Gibraltár

Pihenés a tengerparton.
Fakultatív program: Kirán­dulás Gibral­tárba, az Ibériai-félsziget leg­délibb részébe, amely 1704 óta brit felség­te­rület.
A fakul­tatív program ára: 9.900 Ft, mely tartal­mazza a város­néző kisbusz árát is (garan­tált indulás).

7. nap: Sevilla, Córdoba

Kora délelőtt (fél nyolc körül) elu­tazás Sevillába, An­da­lú­zia fővárosába. Vá­ros­né­zés: Plaza de España, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb kated­rá­lisa a híres harang­to­ronnyal (a Giraldával) stb.
To­vább­uta­zás Córdobába, a Córdobai Kalifátus egy­kori fővá­ro­sába. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20.000 négyzet­méter alap­terület, 850 márvány­oszlop). Ezt követően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Szál­lás Córdobában (1 éj).

8. nap: Toledo

Utazás Madrid irányába, útközben vá­ros­né­zés a spa­nyol kirá­lyok ősi szék­vá­ro­sában, a pazar fekvésű Tole­dóban: XIV. sz-i kated­rális, Kincstár, El Greco-em­lékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb váro­sának tart­ják. To­vább­uta­zás Madridba, szállás (3 éj).

9. nap: Madrid

Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a spanyol fővá­ros­ban: óváros, a Habsburg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hiva­tali negyed­del stb., majd le­he­tő­ség Euró­pa egyik leg­gaz­da­gabb kép­tárának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re.

10. nap: Segovia, El Escorial

Kirándulás Segoviába a Guadarrama-hegységen keresztül. A vá­ros­né­zés során megte­kint­jük a híres római víz­ve­ze­téket, vala­mint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stí­lusú temp­loma­ival. Lehetőség a csupa torony Alcázar palota és a kated­rális meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután az El Escorialt, a világ nyol­cadik csodá­jának tartott kolos­tor­palotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­templom, a spanyol királyok mau­zóleuma stb.).

11. nap: Zaragoza, Montserrat

Búcsú Madridtól, utazás keleti irányba. Először Zara­gozába, az egykori Aragóniai Király­ság fővá­rosába láto­gatunk. A vá­ros­né­zés fő att­rakciója az Ebro partján álló hatalmas zarán­dok­templom (Basílica de Nuestra Señora del Pilar), a város jel­képe.
Ezután egy kis kitérőt teszünk a lenyű­göző fek­vésű Montserrati bencés kolos­torhoz (Kata­lónia híres zarán­dok­helye). Szállás Barcelona kör­nyé­kén, egy ten­ger­parti üdü­lő­helyen (2 éj).

12. nap: Barcelona

Szabad program, pihenés a tengerparton.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Barce­lonába. Autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés a ka­ta­lán fővá­rosban: gótikus negyed; a Kolumbusz-em­lék­mű; a Ramblák; Gaudí világ­hírű temp­loma, a Sag­ra­da Familia; Montjuïc stb., majd sza­bad­idő.
A fakul­tatív program ára: 9.200 Ft + belépők (garan­tált indulás).

13. nap: Nimes

Búcsú Spanyolországtól, indulás hazafelé Fran­cia­or­szág földközi-tengeri partvidéke mentén. Pihenő Nimes városában. Itt egy rövid sétát teszünk az óvárosban, melynek során látjuk a híres római kori amfiteátrumot, valamint a Maison Carrée-t (római kori szentélyt) is. To­vább­uta­zás a Francia és az Olasz Riviérán. Tran­zitszállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

14. nap:

Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok (a **-gal jelölt időpontnál a Verona – Mestre – Udine – Klagenfurt – Rábafüzes – Körmend – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Budapestre a késő esti órákban.

A szállásról:

1-1 éjszaka tranzitszállás Olaszországban egy modern 4 csillagos szállodában, 11 éjszaka Spanyolországban 4 csillagos szállodákban.

Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdőszobás szobákban

Az ellátásról:

Félpanzió Spanyolországban (büféreggeli, vacsora a 2. naptól a 12. napig, a 11. nap kivételével), büféreggeli az olasz tranzitszálláson.

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Utazás azonosítója: 1658
Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
A Pireneusoktól Gibraltárig

A Pireneusoktól Gibraltárig

Spanyolország, Costa del Sol, Valencia

Útazonosító: 1658

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
A Pireneusoktól Gibraltárig

A Pireneusoktól Gibraltárig

Spanyolország, Costa del Sol, Valencia

Útazonosító: 1658

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!