Szlovénia - az Alpok napos oldala

Tartson velünk a Szlovénia - az Alpok napos oldala utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Szlovéniában található két alpesi tengerszem, a Bledi-tó és a Bohinji-tó, melyek az Alpok legvadregényesebb tavai közé tartoznak. A kristálytiszta vizű tavak mentén óriási hegyek emelkednek. A jó levegő, a kellemes strandok, a fenséges táj, a környék nagyszerű kirándulóhelyei felejthetetlenné teszik az ott-tartózkodást. A csoportok 5 éjszakát töltenek a Szlovén-Alpokban, és innen indulnak Szlovénia más nevezetességeinek felfedezésére is.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.30
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Siófok - 8.10
OMV benzinkút a McDonald's-nál
Nagykanizsa - 9.20
MOL benzinkút a 7-es út mellett

A máj. 23., júl. 19., szept. 5-i csoport esetében:
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.30
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Veszprém - 8.10
OMV benzinkút a 82-es útnál (Tesco-val szemben)
Körmend - 9.40
OMV benzinkút a körforgalomnál
Rédics - 10.20
határállomás

 

Program:

1. nap: Ljubljana

Elutazás Budapestről reggel 6.30-kor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Celje – Ljubljana (a **-gal jelölt időpontoknál a Veszprém – Körmend – Rédics – Celje – Ljubljana) út­vo­na­lon. Vá­ros­né­zés a szlovén fővárosban: pano­ráma a várból, Szé­kes­egy­ház, Hár­mas­híd, Preseren tér, középkori negyed, Vá­ros­há­za, Nemzeti Könyvtár stb. A közös séta után szabad program, majd to­vább­uta­zás a Júlia-Alpok lá­bai­nál fekvő szállodához (5 éj).

2. nap: Bledi-tó, Bled vára, pletnázás, Vintgar-szurdok

Barangolás a közeli Bledi-tónál, Szlovénia híres nagy­vilá­gi üdü­lő­helyén. Séta Bled vá­ro­sában, sza­bad prog­ram. Láto­gatás a közép­kori lovag­várban, mely a tó fölé maga­sodó szik­la­csúcson áll, majd plet­ná­zás a tó kis szige­tére, az ősi kegy­temp­lom meg­te­kin­té­se. (A pletna egy kb. 20 személyes csónak, aminek végében áll az evezős). A bledi program után séta a vad­re­gé­nyes Vintgar-szurdokban.
Visszaérkezés a szállodába a délutáni órák­ban úgy, hogy va­csora előtt még ma­rad­jon idő a szál­loda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szállo­da kiváló well­ness szol­gál­tatásainak igény­bevé­telére.

3. nap: Postojna, Predjama, Isonzo völgye

Kirándulás a Szlovén Karszthegységbe. Először láto­gatás a világ­hírű Pos­tojnai csepp­kő­bar­lang­ban. A turis­tákat egy kis­vonat viszi a bar­lang bel­se­jébe, ahol egy bar­lang­séta követ­kezik a vál­to­zatos csepp­kő­csodák vilá­gában. Ezután az egé­szen meg­hök­ken­tő fek­vésű Predjama várat (bar­lang előtti vár) tekint­jük meg. Az erő­dít­ményt egy 123 méter magas szik­lafal köze­pére, egy bar­lang nyí­lása elé épí­tették, gyakor­lati­lag beve­hetet­len volt.
Dél­után vissza­uta­zás a szál­lodába Szlo­vénia híres alpe­si útján, a Soča (Isonzo) folyó vad­re­gé­nyes völ­gyé­ben (fotó­szü­netek). A Soča (Isonzo) folyó völ­gyének nagy ka­to­na­te­me­tői­ben sok magyar is nyug­szik, hiszen az I. világ­há­bo­rúban éve­ken keresz­tül itt húzó­dott a front Olasz­or­szág és az Oszt­rák-Ma­gyar Mo­nar­chia között. Láto­gatás egy kato­nate­me­tőben, valamint pihe­nő egy I. világ­hábo­rús erő­dít­mény­nél.

4. nap: Bohinji-tó, Savica-vízesés, Vogel-hegy, Ribčev Laz

Barangolás a Bohinji-tó kör­nyé­kén. Rövid túrá­zási le­he­tő­ség a vad­re­gé­nyes Savica-víz­esés­hez (itt ered a Száva folyó), majd a kör­nyék híres kilá­tó­pont­ja, a tó fölé magas­ló Vogel-hegy követ­kezik (kabi­nos fel­vonó 1530 méter magasba). Ezután séta a tó part­ján fek­vő han­gu­la­tos falucs­ká­ban, Ribčev Lazban.
Vissza­ér­ke­zés a szál­lo­dába a dél­utáni órák­ban úgy, hogy va­cso­ra előtt még ma­rad­jon idő a szál­loda kör­nyé­kén egy sétára, túrára vagy a szállo­da kiváló well­ness szol­gál­ta­tá­sainak igénybevételére.

5. nap: Škocjan, Miramare kastély, Trieszt

Pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve le­he­tő­ség egyé­ni­leg túrá­zásra.
Fakul­tatív prog­ram: Uta­zás az olasz határ köze­lében fek­vő vad­ro­man­tikus Škocjani bar­lang­hoz (UNESCO vi­lág­örök­ség). A bar­lang ere­deti­sé­gét az adja, hogy ben­ne a Reka folyó egy 1400 méter hosszú, egyes he­lye­ken 150 méter mély föld­alat­ti kanyont vájt magá­nak. Dél­után át­ruc­canás Olasz­or­szág­ba, le­he­tő­ség a Trieszt mel­let­ti roman­tikus fek­vésű Mira­mare kas­tély, Habs­burg Mik­sa főher­ceg palo­tá­jának meg­te­kin­té­sé­re. A gaz­da­gon dí­szí­tett belső ter­mek és a lát­vá­nyos park meg­lá­to­ga­tá­sa után rövid séta Trieszt­ben, az egy­kori Oszt­rák-Magyar Monar­chia leg­na­gyobb kikö­tő­vá­ro­sá­ban.
A fakultatív program ára: 5.500 Ft + belé­pők (garan­tált indulás).

6. nap: Škofja Loka, Maribor

Délelőtt is­mer­ke­dés a szép fekvésű Škofja Lokával, Szlo­vé­nia mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb kis­váro­sá­val, majd in­dulás haza­felé. Út­köz­ben séta a Dráva par­ti Maribor­ban, Szlo­vénia máso­dik leg­na­gyobb váro­sá­ban. (Maribor 2012-ben az Európa Kul­tu­rá­lis Fő­váro­sa cím bir­to­ko­sa volt.)
Haza­utaz­ás a Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­kanizsa – Siófok – Székes­fehér­vár – Budapest (a **-gal jelölt idő­pon­tok­nál a Rédics – Kör­mend – Veszprém – Székes­fehér­vár – Budapest) út­vo­na­lon. Érkezés az esti órákban.

Figyelem: A napok sor­rend­je a nyitva tar­tások és az idő­járás függ­vé­nyében felcseré­lőd­het.

A szállásról:

5 éjszaka egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban. A szálloda a Szlovén-Alpokban ta­lál­ha­tó, gyönyörű környezetben. A nagy méretű belső wellness részleghez tartozik többek között egy 33 fokos élménymedence és egy 28 fokos úszó­me­dence (összesen 250 négyzetméter vízfelület). A medencéket a szálloda vendégei ingyen használhatják, de a szaunák hasz­ná­la­tá­ért pót­dí­jat kell fizetni. A medencetérben na­po­zás­ra is van le­he­tő­ség, és a nagy üveg­fa­la­kon keresztül pazar kilátás nyílik az Alpok 2500 mé­ter feletti csúcsaira.


Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban (LCD tv, telefon)

Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív büfévacsora

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Utazás azonosítója: 1619
Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Szlovénia - az Alpok napos oldala

Szlovénia - az Alpok napos oldala

Szlovénia, Ljubljana

Útazonosító: 1619

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Szlovénia - az Alpok napos oldala

Szlovénia - az Alpok napos oldala

Szlovénia, Ljubljana

Útazonosító: 1619

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!