Csillagtúra Toszkánában

Legjobb ár: 0 Ft/fő-től Utazás időpontja: -

Tartson velünk a Csillagtúra Toszkánában utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Kívánságlistára teszem

Tegyen egy csodálatos kirándulást a mesés Toszkánában!

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Székesfehérvár - 7.00
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Siófok - 7.40
OMV benzinkút a McDonald's-nál
Nagykanizsa - 8.50
MOL benzinkút a 7-es út mellett

 

Program:

1. nap:

Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bo­log­na – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: Volterra, San Gimignano, Montecatini Terme

A mai napi kirán­du­lá­sunk során Toszkána két közép­korból itt felejtett kisvá­rosát, Volterrát és San Gi­mig­na­nót nézzük meg.
Az etruszk eredetű Volterra egy hegy tete­jére épült, tipikus tosz­kán város. Nagy­mé­re­tű tör­té­nel­mi óvá­ro­sában számos pompás közép­kori és rene­szánsz palota talál­ható. Híresek a város kézmű­vesei, gyö­nyö­rű fehér szob­rok ké­szül­nek a közel­ben bá­nyá­szott ala­bást­romból. A város­néző séta után szabad prog­ram, majd to­vább­uta­zás a közeli San Gi­mig­na­nóba, Toszkána egyik gyöngy­sze­mébe.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát közép­kori Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, láto­gatás a kated­rálisban (szép közép­kori freskók), majd le­he­tő­ség felmenni a legma­gasabb torony tete­jére (pano­ráma a sikátorok világára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
Délután vissza­té­rünk a szál­lo­dánkba, és ezután idegen­ve­ze­tőnk egy sétát tesz az ér­dek­lődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres fürdő­városa (szép parkok, patinás szállodák és für­dők).

3. nap: Cinque Terre

A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Toszká­nához. Meseszép vidék, a hegyek szinte a tengerből emel­kednek ki, a hegyol­da­lakon teraszos szőlős­kertek, a tenger­parton pedig néhány elbűvölő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett megkö­ze­líteni, el voltak zárva a külvi­lágtól, ezért is őrizhették meg ősi, évszá­za­dokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 4 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő tele­pülésén, Vernazzában, amit a legszebbnek tartanak, valamint a meg­hök­ken­tő fekvésű Mana­rolában és Rio­maggio­ré­ban.
Mivel autó­busszal ezen tele­pü­lések többsége mind a mai napig nem elér­hető, ezért vonattal járjuk be őket. Ha az időjárás engedi, le­he­tő­ség lesz egy hajó­ki­rán­du­lásra is ezen vad­re­gé­nyes part­szakasz mentén úgy, hogy a hajóról nemcsak a tájat, de a Cinque Terre mind az 5 tele­pü­lését is meg­cso­dál­hat­juk.

4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme

Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­für­dő­iről híres üdülő­vá­rosban.
Fakul­tatív program: Egész napos kirán­dulás Fi­ren­zé­be, a reneszánsz művé­szetek „fővá­ro­sába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres közép­kori híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás közép­kori város­há­zával (Palazzo Vecchio), a monu­men­tális szé­kes­egy­ház gyönyörű harang­tor­nyával és a keresz­te­lő­ká­polnával, a San Lorenzo-bazi­lika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + esetleges belé­pődíjak (garan­tált indulás).

5. nap: Arezzo, Siena

Egész napos kirán­dulás Toszkána két tarto­mányi szék­helyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az arany­mű­vesek városa Kelet-Toszká­nában talál­ható, a törté­nelmi óváro­sában tett séta nagy élményt jelent majd utasa­inknak. A szám­talan látni­való közül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pompás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­té­neti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodá­latos rene­szánsz freskó­so­rozata a San Francesco-templom szenté­lyében, mely a Szent Kereszt legen­dáját meséli el. (Figyelem: A freskó­so­rozat meglá­to­ga­tása előzetes fogla­lás­sal lehet­séges, de a belépők csak két hónappal a láto­gatás napját mege­lő­zően foglal­ha­tóak. Ezért irodánk is ezekkel a felté­te­lek­kel tudja a csoport­be­lé­pőket le­kér­ni, és nagy eséllyel vissza­iga­zol­tatni.)
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország legegy­sé­gesebb hangu­latú közép­kori gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel), Olasz­ország védő­szentjének, Sienai Szent Kata­linnak a szülő­háza, melynek egyes helyi­ségeit kápol­nákká alak­ították (gyönyörű freskók) és a világ­hírű gótikus város­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­ország talán leglát­vá­nyo­sabb közép­kori tere.

6. nap: Pisa, Lucca

Délelőtt látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebilin­cse­lően szép alkotása: a keresz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai Ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tornya). Lehetőség a Dóm­mú­zeum és a tér negyedik értékes épít­mé­nyének, a közép­kori teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­vá­ro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körülvett, nagy­szerű óvárossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

7. nap:

Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­kanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pestre az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turista­buszok nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe, ezért egyes helyeken az átlagosnál hosszabb sétákra kell számítani.

A szállásról:

6 éjszaka kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.

 

„A” jelű csoportok: A patinás épületben lévő, gyönyörűen felújított 4*-os szálloda a han­gu­la­tos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található. A reggelit és a vacsorát a szálloda tetején kialakított pano­ráma étteremben szol­gál­ják fel, ahonnan pompás kilátás nyílik a vá­ros­ra és a környező toszkán tájra.

 

„B” jelű csoportok: A 3*-os szálloda a han­gu­la­tos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.

 

Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

kétágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban

Az ellátásról:

Félpanzió. A vacsorák minimum 3 fogásosak, a reggeli büfé. (Figyelem: Olaszországban a bü­fé­reg­ge­lik általában egyszerűbb svédasztalt je­len­te­nek.)

 

Az „A” jelű csoportok esetében a szálloda egyik este egy borkóstolóval egybekötött tipikus toszkán vacsorát biztosít egy han­gu­la­tos tosz­kán farmon, mely a várostól néhány kilo­mé­ter­re található.

Az összes indulási időpont elmúlt, vedd fel velünk a kapcsolatot!
Utazás azonosítója: 10146
Iratkozz fel Te is
hírlevelünkre!

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Csillagtúra Toszkánában

Csillagtúra Toszkánában

Olaszország, Toszkána, Volterra

Útazonosító: 10146

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Ajánlatkérés
Csillagtúra Toszkánában

Csillagtúra Toszkánában

Olaszország, Toszkána, Volterra

Útazonosító: 10146

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!